Điều Khoản Dịch Vụ

Điều khoản sử dụng tại scorpion.asia 

- Tất cả các sản phẩm trên website là hàng thực tế có sẵn.

- Các sản phẩm túi xách trong nhiều trường hợp cùng mã sản phẩm nhưng có nhiều màu sắc khác nhau.

- Với việc click vào nút mua hàng người mua đã đồng ý với điều khoản sử dụng và các quy định mà SCORPION đưa ra. SCORPION có thể thay đổi điều khoản sử dụng của trang web và các quy định mà không cần phải thông báo trước cho người sử dụng. Sau bất cứ thay đổi nào về điều khoản sử dụng và các quy định mà người dùng vẫn tiếp tục sử dụng trang web có nghĩa là người sử dụng đã đồng ý hoàn toàn với sự thay đổi đó.

- Người dùng trên website scorpion.asia có trách nhiệm tự bảo mật mật khẩu thông tin cá nhân của mình khi sử dụng máy tính và internet. Trong trường hợp có sự cố về internet hay đường truyền, hacker, cháy nổ, thiên tai... hay các sự cố ngoài tầm kiểm soát, scorpion.asia sẽ không chịu trách nhiệm khi việc mất mát dữ liệu có thể xảy ra.